Spelling - groep 7 nummer 310

  
..Spelling..

Schrijf de persoonsvorm in de verleden tijd op.
mijn opa dutmijn opa dutte..hij groethij
de minister begroot de minister wij sprintenwij
het deeg gist het deeg ik proestik
de kweker kweektde kweker het spathet
de melk schift de melk hij rust hij
de agent beboetde agent ik wachtik
de storm verwoest de storm ik zweet ik


Schrijf het woord op..
het horlo.. het ..het meubil.. het
de lekka.. de de miljard.. de
de vitra.. de het sanit.. het
de mane.. de solid..
de gara.. de fl..
de massa.. de ordin..
de eta.. de popul..


Schrijf het woord op. .
Ik stuurde het pakketje ret.., terug naar de afzender. ..
De populaire zanger ging op t..nee door Europa.
Ik sta 's morgens vaak onder de d..e, voordat ik ga werken. de
Ken jij ook het tweede c..plet van dit lied?het
De c..reur vloog bijna uit de bocht.de
De j..nalist maakte een verslag van die wedstrijd.de
Het te vroeg geboren baby'tje werd in de c..euse gelegd.de