Spelling - groep 7 nummer 309

  
..Spelling..

Schrijf de persoonsvorm op. Schrijf ook de verleden tijd op.
.. .. ....
t.t. - ik ik ik ik
v.t. - zij jij jullie hij
.. .. ....
ik ik ik ik
wij hij jullie jij


Vul in.
werkwoord ..tegenwoordige tijd ..verleden tijd..voltooide tijd
maken ..hij .. hij ..hij heeft
werken zij zij zij heeft
beheersen hij hij hij heeft
schatten zij zij zij heeft
verrassen hij hij hij wordt
instappenhij inhij inhij is
gebruiken hij hij hij heeft

Vul in. Per kolom zijn het dezelfde letters..
wij jui..en - wij de stomme.. - de twee salam.. - twee
wij gie..elen - wij de gekke.. - de twee okap.. - twee
de ..emie - de de liever.. - de twee watertax.. - twee
..armante - de enger.. - de de bikin.. - de