Spelling - groep 7 nummer 308

  
..Spelling..

Schrijf het leenwoord op.
.. .. ....
de de de de
.. .. ....
de de de de


Schrijf het woord op.
Annemieke schrijft artikelen voor de krant, ze is 1 j... Ze heeft over anderhalf uur een 2. inter.. met een wethouder.
Ze loopt naar de overkant van de straat naar een gezellig 3. ca..tje om een nog iets te gaan eten.
Ze bestelt twee 4. tos.. en een lekker glaasje 5. .. d'orange.
Haar collega opent de 6. lap.. en samen nemen ze de vragen die ze willen stellen nog een keertje door.
Samen bestellen ze nog een kop thee en lekkere chocolade 7. ca...
Daarna bekijken ze de 8. web.. van de gemeente met het nieuwbouwplan nog een keer goed.
Ze zijn klaar voor het vraaggesprek !
1. 5. ..
2. 6.
3. 7.
4. 8.

Maak van het werkwoord een zelfstandig naamwoord.
arresteren de arrestatie ..discrimineren de
communiceren de exposeren de
opereren de reanimeren de
noteren de repareren de
feliciteren de organiserende
combineren de presteren de
imiteren de reageren de