Spelling - groep 7 nummer 216

  
..Spelling

Schrijf de persoonsvorm op. - Zoek het onderwerp.
onderwerp:
hebben je altijd al eens een vulkaan willen beklimmen?
bekijkenMijn ouders vorig jaar de uitbarsting van een geiser.
noemenDe oude Romeinen de god van het vuur Vulcanus.
weten jij het verschil tussen magma en lava?
gaanIk volgend jaar naar de Etna in Italië.

Schrijf het zelfstandig naamwoord en het werkwoord op. Kies voor de werkwoorden uit :
etaleren - perforeren - masseren - telefoneren - fabriceren - opereren - agenderen - fotograferen
.. .. .. ..
de de de de
.. .. .. ..
de de het de

het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord zijn gekleurd. Zoek jij nog het bijvoeglijk naamwoord?
bijvoeglijk naamwoord:
De archeoloog heeft een bijzondere opgraving gedaan.
Hij heeft zeldzame vuistbijltjes uit de prehistorie gevonden.
Zijn vondst is door de plaatselijke autoriteiten onderschat.
Ze hebben de vuistbijltjes op een grote hoop gegooid.
De middeleeuwse edelmannen zijn tot de tanden bewapend.
De ophaalbruggen in de gehele stad zijn direct opgehaald.
Na een langdurig gevecht is de vijand verslagen .
Daarna heeft iedereen de historische overwinning gevierd.