Spelling - groep 7 nummer 210

  
..Spelling..
Schrijf de persoonsvorm in de zin. (tegenwoordige tijd)
begroten De minister van financiën de inkomsten en uitgaven.  ..
bevinden de koning zich deze week in het buitenland?
stichten De woordvoerder veel onvrede binnen de partij.
vinden Wat het volk van het nieuwe maatregelen?
verbieden De burgemeester een demonstratie op de Dam.
genieten Ik van het eerste openluchtconcert sinds tijden.
leiden De voorzitter van de Tweede Kamer de vergadering.

Schrijf het woord op.
.. .. ....
het het zes
.. .. ....
de baby in de 'n paar

Maak de rijen af.
enkelvoud meervoud achtervoegsel
het cadeau de het
de autode het
het station de het  ..
de woning de het
het menu de het
het bureau de het
de begonia de het