Spelling - groep 7 nummer 207

  
..Spelling
Schrijf het onderwerp op.
Een rechthoek heeft vier rechte zijden.een rechthoek ..
Hoe berekent je broer de omtrek van een rechthoek?
Hij gebruikt een liniaal om alle zijden op te meten.
Die vier getallen tel je op voor de omtrek.
Mijn vader zegt dat het handiger kan.
Een achthoek heeft acht zijden.
Rood betekende: Dit is de

Schrijf het zelfstandig naamwoord op.
Ook namen zoals Napoleon Bonaparte zijn zelfstandig naamwoorden
al kun je er meestal geen de, het of een voorzetten.
Koning Willem I was onze eerste koning. -
Hij kwam in 1813 met een boot uit Engeland. -
Keizer Napoleon was toen net bij Waterloo verslagen. -
Maar zijn jongere broer was toch koning van ons land? - -
Ja, je hebt gelijk, hij was onze vorst van het jaar 1806 tot 1810. -
Na een ruzie met zijn oudere broer werd hij in 1810 afgezet. -
Dus eigenlijk was de Franse Lodewijk Napoleon onze eerste koning. -
..


Maak van de zin een vraagzin van in de verleden tijd.
De architect bedenkt een leuk plan. ..
Hij schrijft zijn idee op.
Hij zoekt de kostprijs uit.
Hij laat het plan vallen.
Het eerste ontwerp blijkt te duur.