Spelling - groep 7 nummer 204

  
..Sfpelling
Schrijf de woorden op.
te..niekde ar..eoloog de ..ronisch
ri..eltjesde ..orizode ..ristelijk
..rysantende gie..elenzij te..nisch
ar..ievende jui..enwij ..emische

Schrijf het woord op.
...... ..
de twee de twee
.. .. .. ..
de de de de

Vul in woord in.
..ematisch..de sa..ofoonde
ma..imaalde e..peditiede
de me..odede het e..cuushet
de ..ermostaatde wij e..porterenwij
het ..emahet het ma..imumhet


Schrijf de maanden van het jaar op volgorde .
1. 2. 3. ..
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.