Spelling - groep 7 nummer 203

  
..Spelling
Schrijf de persoonsvorm op.
De Watersnoodramp van 1953 raakte een groot deel van Zuidwest-Nederland . = pv
Een zware noordwesterstorm en springtij zorgden voor een enorme watersnood. = pv
De ramp kostte 1836 mensen het leven. = pv
En tienduizenden dieren lieten het leven. = pv
Direct daarna werd met de bouw begonnen van de Deltawerken. = pv
Een veel kortere kustlijn en dijken op "Deltahoogte" moesten het land beschermen. = pv
De dijken langs de Noordzee steken ongeveer twaalf meter boven de zeespiegel uit. = pv
De bouw van deze dijken en dammen duurde tientallen jaren. = pv
Door de Deltawerken ontstonden nieuwe recreatiegebieden zoals het Veerse Meer. = pv
een groot deel van Zuidwest-Nederland =

Schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd.
vergissenBij complexe vraagstukken zij zich wel eens.
varenHet cruiseschip langs een paar exotische eilanden.
bedenkenMijn cheffin, een charmante dame, hoe zij op de kosten kan besparen.
inschattenDe chirurg van tevoren de tijdsduur van een operatie in.
lunchenDe rechercheur vandaag in de kantine.
mixenDe metselaar de cement, het zand en het water.