Spelling - groep 7 nummer 104W - werkwoorden

  
..Spelling..

Vul in: tegenwoordige tijd , dan de verleden tijd en tenslotte de voltooide tijd.
.. .. .. ..
ik strijk hij giet zij ik duik
streek hij zij dreef ik
ik heb gestreken hij heeft zij heeft ik heb
..
.. .. .. ..
hij zij koopt zij ik blaas
hij keek zij zij vlogen ik
hij heeft zij heeft zij zijn ik heb


Maak de rijen af.
hele werkwoordtegenwoordige tijd verleden tijd voltooide tijd
dwingen ik dwing ik dwong ik heb gedwongen
kiezenjij jij koosjij hebt
verschijnen hij hij hij is
zingen jij jij jij hebt
zoeken jij jij jij hebt
ontbijten ik ik ik heb
eten ik ik ik heb