Spelling - groep 7 nummer 102

  
..Spelling..

Schrijf het verkleinwoord op.
spin Ik ben niet bang voor spinnetjes, maar wel voor grote spinnen. ..
slang De monteur had een om de CV-installatie bij te vullen.
zebra Ik zag twee heel jonge in de dierentuin.
rondo Wij speelden op de voetbaltraining een .
ketting Ik kocht samen met mijn zus een zilveren voor mama.
paraplu Op de sorbet zat een kleurig .
menu Ik zocht het goede op de computer.


Schrijf het woord op.
..........
Deze , Anne McClain, vloog een half jaar door de ruimte.
Deze Amerikaanse ging mee met een Russische .
Vanuit haar ruimteraket leek onze aardbol maar een klein .
Ergens op die aardbol ligt ook ons kleine Nederland.
Vanuit de ruimte komen soms stenen met grote aanvliegen.
Zo'n steen noem je een , ze verbranden meestal helemaal in onze dampkring.


Schrijf het woord op.
De sommen zijn niet moeilijk vandaag, ze zijn juist erg ge..
Niet erg veel, maar juist het tegengestelde erg wei..
Wij zeggen vaak vlak voor het eten: "Eet sma.."
De kleuter zei: "Jongens laten soms een boertje en meisjes laten een boe.."
Zijn vader vond het gra.. bedacht, maar zei toch: "Dat klopt niet helemaal."
Iemand die iets geheim wil houden, doet vaak erg ge..
Een intercity stopt niet bij kleine stationnetjes, maar alleen bij grote sta...
'Ik heb last van een ver.., ik moet steeds hoesten en snuiten."
Geen wolkje te zien, het is vandaag erg z...